Mensen zijn geen middelen… ze zijn de organisatie.

De doelen van uw organisatie worden niet met uw mensen bereikt, maar door uw mensen. Wij zorgen ervoor dat de hele instroom, doorstroom en uitstroom van mensen is afgestemd en bijdragen aan uw organisatiedoelen.
Om onze doelen te behalen werken wij als adviseur mens en organisatie samen met NOVAK, WEA, Worrell & Jetten en Zakenraad.


Dit doen wij op een professionele en transparante wijze waarbij u zoveel als mogelijk uit handen wordt genomen.
Stacks Image 1048

Instroom

Wij ondersteunen bij arbeidsmarktcommunicatie en werving en selectie. Daarbij kunnen documenten opgesteld worden als advertenties, (arbeids)overeenkomsten, bedrijfsreglementen en functieprofielen. Het doel is het vinden, binden en boeien van de meest passende medewerker.
Stacks Image 1046

Doorstroom

Wij ondersteunen bij ontwikkeling, evalueren en belonen. Tevens ook bij arbeidsongeschiktheid en geschillen. Daarbij kunnen documenten opgesteld worden als evaluatieformulieren, POP-formulieren, beloningsonderzoek, salarisgebouw, bonusregeling, verzuimprotocol en mediationovereenkomst. Het doel is de bijdragen van de medewerkers af te stemmen op de doelen en te optimaliseren.
Stacks Image 1050

Uitstroom

Wij ondersteunen bij individuele en collectieve ontslagkwesties. Daarbij kunnen documenten opgesteld worden als een ontslagaanvraag bij het UWV of een vaststellingsovereenkomst of outplacementovereenkomst. Het doel is om op een respectvolle manier invulling te geven aan het beëindigen van het dienstverband met een medewerker op een respectvolle manier voor beiden.

Bezoekadres

Pilatusdam
Rokkeveenseweg 49
2712 PJ Zoetermeer

Postadres

Pilatusdam
Postbus 805
2700 AV Zoetermeer

Bel met Pilatusdam

T. +31 (0)79 3313747
M. +31 (06) 20602740
Disclaimer
Privacy statement AVG

Bedrijfsgegevens

IBAN: NL91 RABO 037.36.37.179
BTW: NL 8127.07.011.BO1
KvK nr. 28099524
Algemene Voorwaarden
Connect with us
On LinkedIn
Or just
Mail us

ONZE PARTNERS:

Stacks Image 1146
Stacks Image 1149
Stacks Image 1152
Stacks Image 1155