De doelen van uw organisatie worden niet met uw mensen bereikt, maar door uw mensen.

Om onze doelen te behalen werken wij als adviseur mens en organisatie samen met NOVAK, WEA Groep, W&J en Zakenraad.

De doelen van uw organisatie worden niet met uw mensen bereikt, maar door uw mensen. Wij zorgen ervoor dat de hele instroom, doorstroom en uitstroom van mensen is afgestemd en bijdragen aan uw organisatiedoelen.

Dit doen wij op een professionele en transparante wijze waarbij u zoveel als mogelijk uit handen wordt genomen.

Instroom

Doel

Een aantrekkelijk werkgever zijn met een authentieke boodschap waarmee talent geworven en behouden wordt.

Ondersteuning

Er wordt ondersteund bij de arbeidsmarktcommunicatie, werven en selecteren en contractvorming.

Documenten

Daarbij worden documenten opgesteld als zoekprofielen, advertenties, (arbeids)overeenkomsten, arbeidsvoorwaardelijke en bedrijfsreglementen.

Doorstroom

Doel

Een ontwikkelende organisatie vormen met een herkenbaar DNA, waarbij in een hecht team talenten tot bloei komen en er continu gewerkt wordt aan verbetering.

Ondersteuning

Er wordt ondersteund bij het ontwikkelen en borgen van kernwaarden, goede gesprekken, ontwikkelbeleid en beloningsbeleid, casemanagement en geschillen.

Documenten

Daarbij worden documenten opgesteld als goede gespreksformulieren, evaluatieformulieren, gebruikshandleidingen, POP-formulieren, beloningsonderzoeken, salarisgebouw en bonusregelingen.

Uitstroom

Doel

Op een respectvolle en ondersteunende manier begeleiden naar een vertrek bij de organisatie waarbij de vertrekker zoveel mogelijk ambassadeur kan worden.

Ondersteuning

Er wordt ondersteund bij het proces van reorganisatie of individuele beëindiging waarbij nadruk ligt op zorgvuldige communicatie.

Documenten

Daarbij worden documenten opgesteld als een reorganisatieplan, ontslagaanvragen bij het UWV, vaststellingsovereenkomsten en getuigschriften.

"Wederzijde kennis bundelen… "

“Fortune werkt al weer heel wat jaren naar tevredenheid samen met Pilatusdam. Wim heeft ons geholpen met pensioenvraagstukken, de arbeidsovereenkomsten en om het salarishuis goed in te richten. Niets is vervelender dan om steeds achteraf te moeten gaan praten met je medewerker, wat wordt er nu bedoeld met die zin of regeling… Door de wederzijdse kennis te bundelen hebben we al jaren een goede samenwerking.”

Ton van der Tang | Algemeen directeur Fortune Coffee Centrale Organisatie

"Coach, sparringspartner en strategisch adviseur… "

“Wim is een uitstekende en betrouwbare partner op gebied van HR en organisatie, als coach, sparringpartner en strategisch/tactisch adviseur. Met kennis van zaken weet hij ons al jaren te adviseren en begrijpt als geen ander wat er nodig is om de mens binnen de organisatie te begeleiden.”

Robert Petit | Directeur JAB Anstoetz Benelux en VP International Sales JAB Anstoetz Group

Vertrouwen in elkaar, samen bouwen aan de organisatie.