Arbeidsovereenkomsten.

Individuele afspraken...

Goede afspraken vormen de basis voor een goede samenwerking en voor een goede arbeidsovereenkomst. Overeenkomsten zijn er in allerlei vormen.

Hoe maakt u de juiste keuze? Pilatusdam adviseert u graag en stelt voor u een passende overeenkomst op (tevens bonusregelingen). Daarbij zijn wij alert op het correct weergeven van uw afspraken en op het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.
… of collectief?

Om alle afspraken op individueel niveau te wijzigen als zich veranderingen voordoen, is een tijdrovende klus. Daarom is het zinvol naast individuele, ook collectieve afspraken te maken en vast te leggen in een arbeidsvoorwaardenreglement.

Het schept bovendien duidelijkheid naar uw medewerkers en verstevigt uw juridische positie. Pilatusdam ondersteunt bij het opstellen van een arbeidsvoorwaardenreglement en een huishoudelijk reglement. Ook het beoordelen en actualiseren van uw huidige reglementen verzorgen wij graag.