Veranderingsmanagement.

Hoe kom ik verder met mijn personeel?

Als u veranderingen wilt doorvoeren in uw bedrijf, verlangt u de medewerking van uw personeel. In hoeverre is dat terecht en haalbaar? Dat hangt af van de capaciteiten en de functie van uw medewerkers.
Door functieprofielen in te delen in taakgericht, resultaatgericht of competentiegericht, weet u precies wat u van wie mag verwachten. Belangrijk is ook dat u zelf aan het roer blijft. Wij helpen u daarbij door de verschillende belangengroepen in uw bedrijf in kaart te brengen en voldoende stuur- en controlemogelijkheden voor u in te bouwen.

Structuurwijzigingen en overdracht

Pilatusdam kan u ook van dienst zijn bij het herstructureren van afdelingen het begeleiden van bedrijfsopvolgingen, management buy-outs en overnames. Wij brengen de nieuwe situatie voor u in kaart en helpen u graag de door u gewenste situatie te realiseren.


Trainingen en workshops

Organisatieverandering vraagt vaak om gedragsverandering van de directie en de medewerkers. Pilatusdam heeft ervaring met het verzorgen van trainingen en workshops om te kunnen komen tot die gewenste gedragsverandering. Daarbij kunt u denken aan onderwerpen als strategie, tijdmanagement, arbeidsrecht, vergadertechnieken, verzuimreductie, functionerings- en beoordelingsgesprekken of ontslag.

Medezeggenschapsraad

En dan is het zover: uw organisatie heeft een dusdanige omvang gekregen dat uw personeel formeel medezeggenschap mag gaan uitoefenen. U heeft het niet langer alleen voor het zeggen. Dat is niet alleen een bedreiging maar ook een kans... mits u het goed organiseert. Wij helpen u graag bij het opzetten van de juiste vorm van medezeggenschap. Op al uw vragen over vergadering, vertegenwoordiging en centrale ondernemingsraad hebben wij voor u het antwoord.