Bij schaarste vooral behouden en contact houden

Recruiters geven aan dat in sommige sectoren de mensen die zich op LinkedIn beschikbaar stellen voor een nieuwe uitdaging op eerste dag tientallen keren benaderd worden door wervingsbureaus. Op dit moment verandert 20% van baan, vooral generatie Z is ongeduldig en ‘swiped’ snel naar een nieuwe werkgever. Hoe voorkom je dat jouw medewerkers vertrekken? Jacco van den Berg en Wim Huurman gaan hier nader op in.

 

Een medewerker die zegt het niet meer naar zijn of haar zin te hebben, staat al met één been buiten de organisatie. Pas dan ziet je dat werkgevers alles uit de kast halen om medewerker op andere gedachten te brengen.

 

De W’s van exitgesprekken

Een exitgesprek wordt gevoerd met medewerkers die op het punt staan te vertrekken. Met hun input kan voorkomen worden dat er nog meer medewerkers het voor gezien houden.

Een exitinterview geeft antwoord op vragen als: hoe heeft de medewerker zijn tijd bij de organisatie ervaren, welke zaken kunnen verbeterd worden en wat is de reden van vertrek? Onderwerpen die aanbod kunnen komen zijn de volgende 7 W’s:

 • Werkinhoud : takenpakket, variatie werkzaamheden
 • Werkomstandigheden : ergonomische (thuis)werkplek, temperatuur
 • Werkverhoudingen : onderlinge samenwerking en communicatie en

                                       omgangsnormen

 • Werkvoorwaarden : werktijden, primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
 • Werksfeer : plezier in het werk, gezelligheid
 • Werkbelasting : balans werk en privé en werkbelasting en belastbaarheid

 

In het exitgesprek kunnen vertrekkers ook een beetje hun hart te luchten. Beter in een gesprek onder vier ogen dan op sociale media. Als zij zien dat hun vertrekredenen tot acties leiden om deze redenen weg te nemen, zal hen dat goed doen. Beter laat dan nooit, zullen zij denken en misschien worden zij op de arbeidsmarkt wel een ambassadeur voor u als voormalig werkgever.

 

Een exitgesprekken blijft waardevol, maar komen te laat voor hij of zij die gaat

 

Voer staygesprekken

Hoe nu te voorkomen dat medewerkers onverwachts vertrekken?

Kennis van mogelijke vertrekredenen is ook weten hoe hen te behouden. Deze redenen zijn namelijk een bron van informatie om medewerkers op een voor hen boeiende wijze aan de organisatie te binden. Voorbeelden zijn:

 • te weinig autonomie
 • onvoldoende steun en oprechte waardering van de leidinggevende
 • geen of onvoldoende ontwikkelmogelijkheden
 • een onbalans tussen werk en privé

 

Als deze mogelijke vertrekredenen worden omgebogen naar blijf-redenen is er al veel gewonnen bij het behoud van medewerkers. Als zij vrijheid hebben om beslissingen te nemen en interessante projecten toebedeeld krijgen, zijn dat al twee redenen minder om te vertrekken.

 

Wacht dus niet totdat medewerker uitgeblust raken (quiet quitting) of gaan solliciteren. Uit onderzoek (van Gallup) blijkt dat het houden van zogenoemde staygesprekken (zie Het GROTE gesprekkenboek van Jacco van den Berg) het personeelsverloop met bijna de helft kan terugdringen. Zeer de moeite waard dus!

 

Hoe pak je een staygesprek aan?

Christopher Littlefield pleit in Harvard Business Review ervoor om de staygesprekken eens per kwartaal te houden waarin medewerkers ongedwongen vragen kunnen beantwoorden als:

 • wat zijn de redenen dat jij nog steeds voor ons werkt?
 • wat vind je het meest prettige aan jouw baan?
 • waar krijg je energie van?
 • hoe kan onze samenwerking en die met de collega’s verbeterd worden?
 • welke sterke punten zou je nog meer willen ontwikkelen (versterk wat werkt)? Waar zou je graag je tanden in willen zetten?
 • hoe kun de balans tussen werkbelasting en -belastbaarheid en werk en privé nog beter bewaakt worden?
 • als je door een headhunter benaderd bent, waarom ging je niet op het voorstel in?
 • welke zaken vind je in jouw werk het meest aantrekkelijk?
 • als wij als organisatie dingen beter kunnen doen, welke zaken betreft het dan?

 

Achterhaal de blijf-redenen met staygesprekken

 

Verrijk de ‘welgevallige’ aspecten van de functie en werkomgeving om op deze wijze het werkplezier van medewerkers verder te vergroten en hen aan de organisatie binden.

 

De 7 W’s van het exitgesprek kunnen natuurlijk ook in het stay-gesprek gevoerd worden. Als de Werkinhoud afwisselend en uitdagend en er is een juiste balans tussen Werkbelasting en belastbaarheid dan zijn dat al twee redenen om te blijven.

Related Insights