Jongeren leiden

Millenials en zoomers betreden steeds vaker de werkvloer van accountantskantoren. Maar hoe geef je leiding aan deze nieuwe generaties? Fons Scheltema en Wim Huurman gaan er nader op in.

Jongeren ervaren door verschillende reden veel stress. Maar liefst 25% van de jongere generaties ervaart burn-out gerelateerde klachten, blijkt uit onderzoek van TNO en CBS in 2022. Dit percentage neemt steeds verder toe. Oorzaken hiervan zijn prestatie- en sociale druk, inflatie, klimaatproblematiek, een studieschuld en het woningtekort. Het huren of kopen van een woning, samenwonen of trouwen zijn vanwege de huidige economie geen vanzelfsprekendheid meer.

Voor de nieuwe generaties is het belangrijk dat een werkgever transparant is en een authentieke boodschap uitdraagt. Daarnaast is maatschappelijke relevantie van groot belang. Uit diverse onderzoeken, waaronder dat van Youngworks voor BNN/VARA blijkt dat jongeren gelijkwaardig behandeld willen worden door hun leidinggevende en gezamenlijk hetzelfde doel najagen, waarbij ze hun soft skills (zoals communiceren, probleem oplossen en samenwerken) verder kunnen ontwikkelen. Een goede werk-privébalans, flexibiliteit in werktijd en plek, diversiteit, inclusie, en duurzaamheid zijn zwaarwegende thema’s voor deze groep werkenden. Het behalen van impact gaat niet over het financiële en economische resultaat, maar meer om het gevoel van (maatschappelijk) toegevoegde waarde, en de verdere ontwikkeling van de werknemer.

Inspireren en korte lijnen

Hoe speel je hier als werkgever het beste op in? “Ik denk dat de nieuwe generatie accountants goed aansluiten bij de oudere generatie”, zegt Fons. Fons startte het bedrijf Secretary Plus en bouwde het uit tot internationale organisatie. Nadat hij dat begin 2001 verkocht startte hij Assistant2. Fons heeft vijf jaar bij het Korps Mariniers gewerkt, waar hij veel lessen heeft geleerd die hij toepast in het bedrijfsleven. Lessen die goed aansluiten bij de manier van werken van de nieuwere generaties. Denk daarbij aan korte en directe lijnen op de werkvloer, het inspireren van werknemers, denken in oplossingen, doorzettingsvermogen en een leading by example leiderschapsstijl. Pijlers die belangrijk zijn voor zowel millenials als zoomers op de werkvloer.

Verantwoordelijkheid

Fons en Wim zien dat zowel jongere als oudere generaties soms moeite hebben met eigenaarschap claimen en verantwoording dragen op het werk. “Maar fouten maken mag”, zegt Wim. “Als iemand in mijn bedrijf een fout maakt vraag ik als eerst: Heb je het hersteld? Wat heb je ervan geleerd en hoe ga je het anders doen in de toekomst? Dat zijn belangrijke lessen voor het leiding geven aan de nieuwe generaties in de toekomst.”

Heeft u vragen omtrent dit onderwerp? Neem dan contact op met Novak DIRECT. Drs. Wim Huurman is al meer dan tien jaar Novak DIRECT adviseur op HRM gebied en eigenaar van Pilatusdam Mens & Organisatie.

Related Insights